Curriculum Vitae

Werk – IT


F&L Technical Publications
www.fnl.nl
Redactiecoördinator c’t magazine (v.a. 2012)
www.ct.nl


F&L Technical Publications
www.fnl.nl
Redacteur Webdesigner Magazine (v.a. 2016)
www.webdesignermagazine.nl


F&L Technical Publications
www.fnl.nl
Redacteur c’t magazine (2005-2012)
www.ct.nl


Freelance
(v.a. 2003)
Webdevelopment (ASP, HTML, dHTML, XHTML, XML, JavaScript, CSS, SQL, PHP, Access, CMS, W3C), webdesign (Frontpage / Dreamweaver e.d., Photoshop / ImageReady e.d.), projecten (informatie-analyse / behoefte-inventarisatie, plan van aanpak / functioneel ontwerp / technisch ontwerp, projectmanagement)


Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Adviseur informatieproces
Ondersteuning ontwikkeling pijnprotocol (begeleiding protocoltraject, ontwikkelen sjablonen) (2003-2004)


Kennisplatform erbij

Webprogrammeur erbij.nl (v.a. 2002)
Ontwikkeling platforms www.erbij.nl, www.erbij.nl/preview, www.erbij.nl/aarhus, www.erbij.nl/kwali-tijd en www.metainfo.nl (ASP-Access internetapplicatie voor het delen van kennis, W3C-compatibel)


Provincie Gelderland
(2001-2004)
Consultant kennisintegratie / informatieadviseur
Ontwikkelen kennisplatform met automatische trefwoordenextractie & samenvatting van documenten middels externe modules, begeleiding integratietraject, ontwikkelen interface / koppelingen

Consultant Kennisdocumentatie
Ontwikkeling van internetapplicaties ter begeleiding van projectprocessen en ontsluiting van documentatie met nadruk op de integratie van verschillende ontsluitingsingangen en ontsluitingsvormen met verschillende gegevenslagen en -bronnen, inventarisatie projectprocessen en –doelen, projectbegeleiding, inventarisatie document-handling, ontwikkelen en implementeren internetapplicatie PDD – Klein Zwitserland

Consultant informatisering en automatisering
Ontsluiting van Provinciale informatie middels Internet, met meta-informatie als intermediair, inventarisatie werkwijze documenten, opstellen definities meta-variabelen, ontwikkelen meta-invoertool (intranetapplicatie): opstellen functioneel ontwerp en programmering tool, implementatie meta-invoertool zowel technisch als organisatorisch, opstellen nieuwe werkwijze, omgang met informatie-eenheden en koppeling met werkplan(nen), ontwikkelen gegevensontsluiting op grond van actuele informatie met behulp van / koppeling aan meta-informatie (internetapplicatie)


Interprovinciaal Overleg

Consultant kennisintegratie / informatieadviseur (2001-2002)
Ontwikkeling van kennistool ‘erbij’ (van versie 2.0 naar versie 2.1) met individuele interesseprofielen als elementaire bouwstenen, opstellen functioneel ontwerp, ontwikkelen achterkant platform, realiseren voorkant platform, koppeling voorkant-achterkant, gegevensbeheer


Addend Automatisering

Internet consultant (2000-2001)
Projectmanagement internetspoor van B2B-trajecten, horizontale integratie met marketing- en organisatiespoor, verticale integratie frontoffice, midoffice & backoffice, bBehoefte-inventarisatie / functioneel ontwerp, advisering met betrekking tot web-usability / user-interface. ondersteuning webdesign


KITA Consultancy

Internetconsultant (1999-2000)
Projectmanagement internetactiviteiten MKB, webdesign en Webdevelopment, sales-activiteiten, business-unit-managerThuispedicure Mireille

Website van Mireille Bijmans (2013)
www.thuispedicuremireille.nl


ADHD-nascholing

Deze geaccrediteerde online nascholing is bedoeld voor huisartsen die patiënten hebben verwezen voor deelname aan de Tornadopoli (2010)
www.adhd-bijscholing.nl


de OK-band

Website van de OK-band (2010)
www.ok-band.nl


gewoonhandenschoon

Website van het promotieonderzoek van Anita Huis bij de sectie Verplegingswetenschap IQ healthcare van het UMC St Radboud (2009)
www.gewoonhandenschoon.nl


schrijfkamer

Website van Marian Louwers (2009)
www.schrijfkamer.nl


The Weekenders Website

De website van volleybalvereniging The Weekenders in Winssen (v.a. 2001)
www.weekenders.nl


Werk – onderzoek

NWO onderzoeksassistent
Een maat voor spellingsfoutheid (1998)

Post-doc EC-BIOMED project
Adverse effects of visual display units with particular reference to eye movement control in text processing (1994-1997)

AIO-project
Monoculaire en binoculaire bewegingsna-effekten (1988-1993)

Fellowship Center for Visual Science in Rochester, New York State, USA (1990)

Studentassistent (1984-1988)

  • Global and local aspects of visual perception
  • The existence of hidden beauty with the use of masking
  • The use of colour on highway screens
  • The perception of transparency mediated by colour

Werk – onderwijs

Junior docent – Doctoraalcursus Cognitieve Psychologie
Psychofysische en ergonomische aspecten van de visuele informatieoverdracht – capita selecta (1988-1997)

Gastdocent – Propedeuseonderwijs Psychologie
Psychofysica (1988-1995)

Junior docent – Functieleerprakticum (1988-1992)

  • Transparantie
  • Schijnbare beweging en het binoculaire systeem
  • Individuele verschillen bij schijnbare beweging
  • De richting van schijnbare beweging
  • Het McCollough-effekt bij schijnbare beweging
  • Kleurharmonie en kleurpreferentie

Opleiding


Promotie
Universiteit van Nijmegen, Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (1988-1995)


Doctoraal Psychologie
Universiteit van Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Subfaculteit Psychologie, Vakgroep Functieleer, Afstudeerrichting functieleer (visuele perceptie), Bijvakken informatica en mathematische psychologie (1980-1988)


Propedeuse Elektrotechniek
Technische Universiteit Eindhoven (1978-1980)


Atheneum B
Pax Christi College Druten (1972-1978)